عربستان ایران را تهدید نظامی کرد...

 صدای یاران:آب که سربالا بره عرستان هم هفت تیر کش میشه!روزهایی که می گذرد در اطراف ما اتفاقاتی به وقوع می پیوندد که آینده‌ای روشن را برای ایران  اسلامی به دنبال خواهد داشت

/ 0 نظر / 3 بازدید