بتن‌ریزی فضایی مرغوب‌تر اما مظلوم‌تر از صنعت هسته‌ای

 

ماهواره

به گفته رئیس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم که از باسابقه ترین افراد در صنعت موشکی و فضایی کشور محسوب می شود، تا آبان ۱۳۹۵ کمتر از ۱۰ درصد اهداف سند جامع توسعه هوفضای کشور محقق شده است.

 برنامه فضایی کشور به عنوان یک برنامه با اولویت "الف" در بین اسناد توسعه علمی کشور مطرح بود که در دهه گذشته با شتاب بالایی روند رو به رشد خود را آغاز کرد و در فاصله سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ علاوه بر پرتاب کاوشگرهای مختلف فضایی، سه ماهواره امید، رصد-۱ و نوید را نیز با موفقیت در مدار قرار داد. اما از سال ۱۳۹۲ و به بیان دقیقتر از ۱۳۹۳ به ناگهان با افت قابل توجه و به تعبیر برخی دست اندرکاران امر، توقف رو به رو شد که برخی این اتفاق را ناشی از توافقات نانوشته با قدرتهای خارجی رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک می دانند.

/ 0 نظر / 29 بازدید