موفاز: "اسراییل" در جنگ 8 روزه شکست خورد!...

 

موفاز: ما (اسراییل) در جنگ 8 روزه شکست خوردیم!

گروه‌های مقاومت اسلامی در جشن پیروزی خود از ایران قدردانی کردند.

جنگ رژیم صهیونیستی با حزب الله لبنان 33 روز پیروزی حزب الله
جنگ اول رژیم صهیونیستی با مردم غزه 22 روز پیروزی مردم غزه
جنگ دوم رژیم صهیونیستی با مردم غزه 8 روز پیروزی مردم غزه

جنگ رژیم صهیونیستی با ؟؟؟؟؟؟؟ 1 روز نابودی رژیم کودک کُش

/ 0 نظر / 3 بازدید