رژیم صهیونیستی در بن بست راهبردی...

منابع خبری خارجی اخیرا از اظهارات شش نفر از مقامات پیشین سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شین بت) گزارش داده اند مبنی بر این که این افراد به طور مشترک با بیانات کم سابقه ای نسبت به آینده رژیم صهیونیستی اظهار نگرانی کرده اند. محور مباحث این مسئولین سابق امنیتی در مورد رژیم صهیونیستی این است که این رژیم فاقد راهبردهای اساسی و بلند مدت برای آینده است و ودر واقع، این رژیم با تسلط حاکمیت جریان تندرو و افراطی و بدون تعدیل مواضعش در مورد منطقه و فلسطین مسیر بن بست را طی می کند. رژیم صهیونیستی

/ 0 نظر / 3 بازدید