آرمان های حسینی، همچنان نیاز زمانه ما...

روری بر آرمان ها و آموزه های مکتب حسینی ما را با حقایق و معارفی آشنا می سازد که می توان آنها را شعارهایی فراتاریخی دانست که تا به امروز در همه نهضت های حقیقت گرای تاریخی نشانه ای از آن را می توان یافت. تلاش برای احیای سنت رسول الله و ارزش های اسلامی، مبارزه با ظلم و تأکید بر حفظ عزت در برابر ستمگران، تنها بخشی از آرمان های ایشان است که تا به امروز درس آموز مبارزان راه حق قرار گرفته است.در صدر نهضت های بزرگ تاریخی که با تأسی از نهضت حسینی شکل گرفته اند، نهضت اسلامی ملت ایران قرار دارد که هم در مرحله شکل گیری و هم در مرحله آغاز مبارزه و هم در مرحله پیروزی و بعد از آن در مرحله تأسیس حکومت اسلامی به آموزه های حسینی توجه تام داشته است و امروز نیز در مرحله تثبیت و تداوم در دهه چهارم انقلاب اسلامی و همچنین در مرحله تشکیل دولت اسلامی به مکتب کربلا نیازمند است

/ 0 نظر / 3 بازدید