کشتن کودکان غزه گناه نیست؟؟؟

با سوءاستفاده از تعالیم تورات خاخام های اسرائیلی:
کشتن کودکان غزه گناه نیست

شورای خاخام های اسرائیل در کرانه باختری از تل آویو خواست به کودکان فلسطینی رحم نکند چرا که تورات کشتار کودکان در زمان جنگ را جایز می داند!
به گزارش شبکه خبر، شورای خاخام های اسرائیل درکرانه باختری در بیانیه ای از تل آویو خواست دستور کشتار غیرنظامیان غزه را به ارتش بدهد.
در این بیانیه ادعا شده است، تورات کشتار زنان و کودکان را در زمان جنگ جایز می داند و هر که به کودکان غزه رحم کند به کودکان اسرائیلی رحم نکرده است. خاخام های اسرائیلی شهروندان لبنانی و فلسطینی را دشمن خود خواندند و از ارتش خواستند طبق متن تورات دشمنان را نابود کنند. بیانیه شورای خاخام های اسرائیلی از شبکه هفت رژیم صهیونیستی پخش شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید