نقاط قوت‌ و فرصت‌های ایران در مسیر پیشرفت...

نقاط قوت‌ و فرصت‌های ایران در مسیر پیشرفت...

نظام جمهوری اسلامی، به عنوان یک سیستم، برای رسیدن به چشم‌انداز تعریف‌شده‌ی خویش، چه در مقیاس سند ۱۴۰۴ و چه اهداف عالی و بنیادین انقلاب اسلامی و همچنین تشخیص گام‌های مؤثر برای دستیابی به اهداف خویش، نیازمند تحلیل دقیق و شناسایی پارامترهای درونی و محیطی است. البته سطح چشم‌انداز، تعیین‌کننده‌ی عمق تحلیل ما از شرایط خواهد بود، خواه چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ تعریف شود و خواه چشم‌انداز افق اصلی انقلاب اسلامی باشد

/ 0 نظر / 3 بازدید