درخواست سعودی‌ها از سازمان ملل برای حل بحرانی که خودشان ایجاد کرده‌اند


درخواست سعودی‌های از سازمان ملل برای حل بحرانی که خودشان ایجاد کرده‌اند! + فیلممدت‌هاست کهعربستان سعودی  ظلم‌های متعددی را بر مردم یمن رواداشته است و تمام کشورها هم از ظلم‌های آشکار عربستان آگاه هستند. در این میان دیپلمات‌های سعودی از   سازمان ملل خواسته‌اند که برای حل بحران یمن وساطت کند.

/ 0 نظر / 18 بازدید