رژیم صهیونیستی بخشی از هویت استعماری آمریکا است

 

رژیم صهیونیستی بخشی از هویت استعماری آمریکا است

؛ سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در همایش قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، اظهار کرد: همه می‌دانند که برخی مناطق همچون غرب آسیا به عنوان نقطه تغییر موازنه قدرت محسوب شده و جنگ‌های بسیار بزرگی در این مناطق به جهت کسب و گسترش قدرت رخ داده است.

وی ادامه داد: منطقه غرب آسیا نقطه استراتژیک و عامل تامین کننده امنیت رژیم صهیونیستی است و به همین دلیل محل برخورد راهبردهای قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای است و شما مشاهده می‌کنید تمامی جنگ‌های چند سال اخیر در این منطقه رخ داده است.

سردار سلامی گفت: رژیم صهیونیستی بخشی از هویت استعماری آمریکا است؛ پس جهان استکبار به دلیل کوچک بودن راهبردی که انتخاب کرده به دنبال تجزیه کشورهای منطقه و تشکیل حکومت‌های ضعیف است تا رژیم صهیونیستی در امنیت باشد، پس این رژیم غاصب منبع تنش در منطقه است.

/ 0 نظر / 33 بازدید