6 راهبرد دشمن تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

6 راهبرد دشمن تا زمان برگزاری انتخابات  ریاست جمهوری

1-      تشدید فشارها به منظور تغییر ساختار حکومتی.

2-      بحرانی جلوه دادن فضای کشور.

3-      القای یاس و ناامیدی در بین جوانان .

4-      فضا سازی ناحق پیش ازانتخابات .

5-      ذکردائم این که تحریم ها به خاطرپافشاری ج ا ایران برحق مسلم هسته ای است.

6- انتشار شایعات

[ یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱ ] [ ٧:٢٢ ‎ق.ظ ] [ قلی پور ]